4 พฤษภาคม 2560
Green Book Volume 11-16
11) ไส้กรอกทำมาจากการบดหมูทั้งตัวจริงหรือ? 12) CP มีส่วนช่วยให้ประมงชายฝั่งดีขึ้นอย่างไร? 13) ทำไม 7-Eleven ถึงเปิดติดกัน? 14) CP ALL กับการทำสินค้า House Brand? 15) คำชี้แจงกรณีนมอัดเม็ดจิตรลดา 16) ทำไม Ascend จึงลงทุนในธุรกิจ Fintech ...
4 พฤษภาคม 2560
Green Book Volume 6-10
6) CP ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ จริงหรือ? 7) CP ซื้อกิจการ LH BANK และ Tesco Lotus แล้วจริงหรือ? 8) ปลาทับทิมเป็นหมันจริงหรือไม่? 9) ทำไมไก่ CP จึงปราศจากการใช้ฮอร์โมนเร่งโต (Hexoestrol) 10) ทำไมหมู CP จึงไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonist) ยาปฏิชีวนะ และสารตกค้าง (Pesticide Residue) ...
4 พฤษภาคม 2560
Green Book Volume 1-5
1) CP ผูกขาด จริงหรือ? 2) รถไฟความเร็วสูงช่วยพัฒนาประเทศไทยอย่างไร? 3) ศูนย์พัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) กับการสร้างทุนมนุษย์เพื่ออนาคต 4) “ทฤษฎีสองสูง” 5) CP ได้ประโยชน์อะไรจากโครงการประชารัฐ และ CP มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองจริงหรือ? ...
25 เมษายน 2560
เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ...
20 เมษายน 2560
รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเครือเจริญโภคภัณฑ์
เมื่อปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกาศแผนงานในการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบบรรษัทภิบาลของเครือฯ ในโอกาสนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอแจ้่งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับแผนเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ ...
Page 1 of 8 [ 39 items]