25 เมษายน 2560
เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ 25 เมษายน 2560 - พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กลาง) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรและบุคคลที่ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ซึ่งรวมถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ (ขวาสุด) และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานสัมมนา 50 ปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กับนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท


ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทย โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสาร นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ มาร่วมเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้พิการ ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยริเริ่มพัฒนา “Blind SIM” ซิมที่ตอบโจทย์ผู้พิการทางสายตา ให้ใช้แอพพลิเคชั่นสื่อสารได้ไม่จำกัดดาต้าในราคาพิเศษ และโทรเข้าศูนย์ข่าวสารทางเสียง 1414 ได้ฟรี พร้อมร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงผ่านหนังสือเสียง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในทีสาธารณะ “จากถนนสู่ดวงดาว” (From Street to Stars) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆผ่านสื่อในเครือ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมเปิด “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ฝึกอาชีพ 6 หมวดวิชา สร้างอาชีพมั่นคงและรายได้ยั่งยืนให้กับคนพิการ 8 จังหวัดในภาคเหนือ และผู้พิการในกลุ่มประเทศอาเซียน