บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง โดยคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง โดยทั้งผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสุนัข แมว ปลา นก กระต่าย และอื่นๆ  โดยมีบรรจุภัณฑ์หลายขนาดแตกต่างไปตามประเภทของสัตว์เลี้ยงแต่ละประเทศ
Smart Heart
Me-O
MaxWin