เพราะสัตว์เลี้ยงคือมิตรแท้ของมนุษย์ และการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เป็นที่นิยมทั่วโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ทั้ง สุนัข แมว ปลา นก หนู กระต่าย ภายใต้แบรนด์หลากหลาย อาทิ ดร.เลิฟแคร์ สมาร์ทฮาร์ท เอโปร มีโอ ออพติมั่ม นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์อาหารม้า แม็กซ์วิน อีกด้วย โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายสู่ตลาดต่างประเทศ