ยุทธศาสตร์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการก้าวสู่อุตสาหกรรมพลาสติกนั้นเป็นการต่อยอดจากอุตสาหกรรมอื่นๆ และเป็นการสนับสนุนธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำ โดยกลุ่มธุรกิจพลาสติกมีหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับร้านสะดวกซื้อ 7-elven ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร  ฯลฯ หากยังขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยมีการตั้งโรงงานผลิตในต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องที่การเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เข้ามาเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม