ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2526 ปัจจุบันดำเนินการอย่างครบวงจร มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบ และแนวสูง การก่อสร้างอาคารสำนักงาน การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี  จึงมีผลงานน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทั้งทางด้านคุณภาพ ราคา และการตรงต่อเวลา  

ทั้งนี้ การเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 จะยิ่งทำให้มีความต้องการอาคารสำนักงาน และโรงแรมเพิ่มมากขึ้น กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงเตรียมความพร้อมในเชิงรุกเพื่อขยายการลงทุนรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวด้วย