บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม ตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 เพื่อจำหน่ายเครื่องจักรหลังการเก็บเกี่ยว เช่น เครื่องสีข้าว SATAKEเครื่องอบไซโล ไซโลคอนกรีต และรับสร้างโรงงานและสำนักงานต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นผู้รับเหมาออกแบบและวางระบบวิศวกรรมโรงสีข้าวและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปข้าวและด้านพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้ากำลัง แกสซิไฟเออร์ เครื่องจักรสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นต้น