บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด ยังได้ลงทุนในบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด เมื่อปี 2552 เพื่อสร้างท่าเรือริมแม่
น้ำป่าสัก จังหวัดอยุธยา เป็นระบบขนส่งคอนเทนเนอร์ทางน้ำที่เชื่อมกับโรงงานการผลิตโดยตรงแลบรรทุกไปยังท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือสำคัญอื่นๆ เพื่อขึ้นเรือใหญ่ได้โดยตรง โดยจะมีการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าบนพื้นที่ 8 ไร่ ควบคู่ไปด้วย 

ข้อดีการบรรทุกทางน้ำคือขนส่งได้คราวละจำนวนมาก เป็นการช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงของประเทศลง โดยสามารถจอดเรือพร้อมกันได้ครั้งละ 5 ลำ รองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 4 แสนตู้ต่อปี ถือเป็นจุดขนส่งสินค้าทางน้ำแห่งใหม่ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยโดยเน้นใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น เรือใข้ก๊าซ NGV และเครนไฟฟ้า เป็นต้น