บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เป็นบริษัทร่วมค้าภายใต้การดูแลของเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อดำเนินการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท

?ข้าวตราฉัตร? (Royal Umbrella) เป็นสินค้าที่เป็นธงนำของบริษัท มีการส่งออกไปมากกว่า 100 ประเทศ ด้วย
มาตรฐานและตราสินค้าเดียวกัน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ มีโรงสีเพื่อรับวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรง 3แห่ง คือ โรงสีบุรีรัมย์ โรงสีกำแพงเพชร โรงสีสุพรรณบุรี และยังมีโรงสีพันธมิตรรวมกว่า 30 แห่ง มีโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว 2 แห่ง คือ โรงงานข้าววังแดงและโรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานระดับโลกมาใช้  จึงนับเป็นโรงงานข้าวที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ดำเนินการตั้งแต่การคัดสายพันธุ์  กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการตรวจสอบที่เข้มข้นและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตทั้ง 5 แห่ง รวม 1.66 ล้านตันข้าวสารต่อปี และยังพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตรา ริ-โอ้
 
ข้าวตราฉัตร
ริโอ้