การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยการค้าที่ไร้พรมแดน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อให้บริการการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท ครบวงจร และครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วทุกมุมโลก ด้วยเครือข่ายการค้าทั่วโลก