บริษัท เจียไต๋ จำกัด
บริษัท เจียไต๋ จำกัดดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตรมาตั้งแต่พ.ศ. 2464 มีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจได้แก่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยึดมั่นในด้านคุณภาพสินค้าและความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้าและคัดสรรสินค้าจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกมาจัดจำหน่ายจนได้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย และพร้อมจะร่วมสร้างความเจริญให้กับวงการเกษตรกรรมไทยให้เติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จของเจียไต๋วันนี้เริ่มต้นจากธุรกิจในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ภายใต้ชื่อตรา "เครื่องบิน" ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง  โดยรวบรวมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจากทั่วโลก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ อาทิ นักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม(F1 Hybrid)ประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย รวมถึงสถานีวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยพันธุ์พืชที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านพันธุกรรม(ฺBiotechnology) และศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Lab) ซึ่งถือเป็นบริษัทไทยรายแรกและรายเดียวที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานจากสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติหรือInternational Seed Testing Association (ISTA)ที่มีมาตรฐานระดับโลกจนเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศทั่วโลก
เมล็ดพันธุ์ตรา ?เครื่องบิน?
ปุ๋ยตรา ?กระต่าย? และตรา ?ช่อฟ้า?