ธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์ถือเป็นธุรกิจแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์จากร้านค้าเล็กๆ ปัจจุบันได้เติบโตเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง และแตกแขนงออกเป็นอีกหลายบริษัท ครอบคลุมทุกความต้องการในเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาทำการค้นคว้าและวิจัยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเสริมสร้างผลผลิตที่ดีขึ้น ด้วยเชื่อว่าอาหารจะมีคุณภาพได้ต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีและเมื่อเกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถสร้างมั่นคงทางอาชีพจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย