บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก่อตั้ง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  เมื่อปี 2531 เพื่อดำเนินธุรกิจ Makro ศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทย กิจการมีความก้าวหน้าอย่างมากโดยได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2537 แต่จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญเมื่อปี 2540 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ตัดสินใจขายกิจการสยามแม็คโครออกไป เพื่อจัดระเบียบองค์กรภายในเครือให้มีความกระชับและเข้มแข็ง

เมื่อเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความพร้อม จึงได้เจรจาซื้อกิจการสยามแม็คโครกลับมาเมื่อปี 2556 เพื่อให้ธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายมีครบทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและเสริมกำลังทางธุรกิจให้กันและกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปีเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 เครือเจริญโภคภัณฑ์มีมติให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซื้อกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าประมาณ 188,880 ล้านบาท เพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าคุณภาพสู่ร้านค้าปลีกและโชห่วยทั่วประเทศไทย ภายใต้แนวคิด ?มิตรแท้โชห่วย?

 พร้อมกันนั้น การได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการค้าส่งที่มีประสิทธิภาพของแม็คโคร จะเป็นรากฐานในการขยายธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกออกนอกประเทศเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาสในการนำสินค้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าจากผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs และสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของไทยรวมถึงสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งและอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์ ฯลฯ ไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อนำเงินตราเข้าสู่ประเทศและช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็ก รายกลาง และเกษตรกรไทยมีช่องทางจำหน่ายสินค้าไปสู่นานาชาติได้

ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาอยู่ 57 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น ในกรุงเทพฯ 11 แห่ง ต่างจังหวัด 46 แห่ง และร้านสยาม โฟรเซ่น 5 แห่ง 
วีนาสยามฟู้ด
สยามฟูด เซอร์วิส