บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 เพื่อดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  7-Eleven ซึ่งจากร้าน 7-Eleven ร้านแรกที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ที่ซอยพัฒน์พงษ์  ปัจจุบันบริษัทมีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 7,300 สาขา (สิงหาคม 2557) จัดเป็นประเทศที่ 7-Eleven เติบโตมากเป็นอันดับ 3 รองจากประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐ 

ภายในร้านนอกจากจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารแล้ว ยังเป็นผู้ให้บริการรับจ่ายบิล ในนามบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ ในนาม บริษัท ซี.พี. การตลาดและค้าปลีก จำกัด จำหน่ายดูแลรักษาระบบอุปกรณ์สำหรับค้าปลีก ภายในร้าน 7-Eleven บริการระบบสารสนเทศ ในนาม บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และจัดทำบัตรสมาร์ทคาร์ดเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าสินค้า ในนาม บริษัท ไทย สมาร์ทการ์ด จำกัด เป็นต้น 

นอกจากนั้น ภายใต้ ซีพี ออลล์ ยังให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพอีกมากมาย อาทิ ปัญญธารา บริการด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน โกซอฟท์ บริการออกแบบระบบสารสนเทศและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง  เป็นต้น

เว็บไซต์ :  www.cpall.co.th
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ซีพี รีเทลลิงค์
ไทยสมาร์ทคาร์ด
โกซอฟท์
ปัญญธารา
ซีพีแรม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ศึกษาภิวัฒน์
ออล เทรนนิ่ง
ไดนามิค แมนเนจเม้นท์