ในการประกอบธุรกิจ ธุรกิจปลายน้ำย่อมเป็นส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าธุรกิจต้นน้ำ และกลางน้ำ  เพราะเป็นช่องทางและเป็นเครือข่ายในการนำสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิสัยทัศน์การเป็นครัวของโลก การมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
 
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สร้างรากฐานมานานกว่า 25 ปี โดยมีทั้งธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง นอกจากนี้ ยังออกไปวางรากฐานธุรกิจค้าปลีกในประเทศจีน ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจนี้นับเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในแถบภาคพื้นเอเชีย