บริษัท ซิโน-ไบโอ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
บริษัท ซิโน-ไบโอฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีที่ทำการอยู่บนเกาะเคย์แมน เริ่มดำเนินการเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2543
และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักรัพย์สำหรับกิจการที่เติบโตหรือ GEM (Growth Enterprise Market) ในฮ่องกง รหัส 1177 เมื่อวันที่ 29 กันยายน ในปีเดียวกัน และเริ่มซื้อขายในเดือนธันวาคมปี 2546
บริษัทมีเป้าหมายที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครือข่ายการกระจายสินค้าเวชภัณฑ์คุณภาพดี อาทิ เข็มฉีดยา ถุงน้ำเกลือพีวีซี แคปซูล  ผงแป้ง โดยได้รับมาตรฐาน GMP จากองค์การอาหารและยา โดยมุ่งหมายที่จะนำสุขภาพที่ดีสู่ประชาชน และคิดค้นนวัตกรรมยาจีนสมัยใหม่ มีบริษัทย่อย 10 แห่ง อยู่ในมณฑลต่างๆ ของจีน เพราะเป้าหมายหลักของบริษัทคือ ตลาดในประเทศจีนเป็นหลัก

สำหรับยารักษาโรค บริษัทได้เน้นยาสองประเภท คือ  ยารักษาอาการหัวใจและสมอง(cardio cerebral diseases) และยารักษาอาการตับอักเสบ (hepatitis) และจะมีแนวคิดที่จะขยายสู่การวิจัยและพัฒนายารักษาอาการเนื้องอก ยาบรรเทาปวด และยารักษาโรคทางเดินหายใจ