ธนาคารเชงสิน
ธนาคารเชงสินตั้งขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2535 เพื่อให้บริการทางด้านการเงิน ทั้งเงินฝาก และเงินกู้ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมุ่งให้เป็นธนาคารสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจีน