นับตั้งแต่จีนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และมีการเปิดเสรีทางการเงิน จวบจนถึงปัจจุบันที่รัฐบาลจีนได้พัฒนา ?China Free Trade Zone? ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การลงทุนและธุรกรรมทางการเงินในจีนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และจะสร้างให้จีนเป็น ?ศูนย์กลางทางการเงินของโลก? และสกุลเงินหยวนจะกลายมาเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก ด้วยเหตุนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงสนใจและเข้าไปลงทุนในธุรกิจการเงินและการธนาคารในจีน