เครือเจริญโภคภัณฑ์ในจีนได้ลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีโอกาสและความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจให้กว้างขวางเพื่อเกิดความก้าวหน้าแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี ECI Group    เป็นบริษัทหลักในการดำเนินธุรกิจ